Specjalizuję się w projektach edukacyjnych europejskich Grundtvig i Leonardo da Vinci a od 2014 w analogicznych akcjach Erazmus+.

Do 2014 roku zrealizowałem kilka takich projektów (najczęściej je koordynowałem).

Od 2010 r. dzięki wspraciu UTW, doktorantów i studentów rozwijam współpracę w ramach tzw. Wchodniej Sieci z uniwersytetami trzeciego wieku z Białorusi i Ukrainy. W tym cyklu przedsięwzięć korzytamy z pomocy finansowej Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz programów RITA i Study Tours to Poland.

 

Poniżej taniec- fragment ceremonii weselnej w jednym z projektów w Nazili w Turcji w kwietniu 2013 r.