W 2010 r. założyłem w raz z żoną fundację, która w założeniu miała pozyskiwać środki na wspomaganie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz promocję młodych talentów naukowych. Obecnie fundacja obsługuje finansowo duże konferencje naukowe studentów i doktorantów, wydaje 3 czasopisma naukowe oraz koordynuje wiele projektów międzynarodowych, w większości unijnych.

Strona fundacji to:

http://www.proscientiapublica.pl/home/