5 lutego 2015 r., w chwili powołania federacji, zostałem jej pierwszym prezesem.

Od początku byłem jej wielkim zwolennikiem i stałem się jednym z członków założycieli.

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu została powołana  przez kilka dolnośląskich UTW w 2014 r. przede wszystkim w celu stworzenia platformy do wspołpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji osób starszych.

 

Więcej można dowiedzieć sie bezpośrednio na stronie federacji

www.federacjautw.com.pl