"Ogrody Nauk i Sztuk" to interdyscyplinarne czasopismo naukowe założone w celu promowania młodych talentów naukowych z nauk humanistycznych, spolecznych, prawa, ekonomii, nauk o sztuce. Założyłem to czasopismo wraz z gronem moich studentów, którzy z czasem stali się doskonałymi współpracownikami naukowymi.

Czasopismo jest wydawane raz w roku i przyjmujemy przede wszsytkim teksty studentów, doktorantów lub napisane we współpracy ze studentami. Wszystkie artykuły są dostępne online na stonie czasopisma

www.ogrodynauk.pl