"Journal of Education Culture and Society" to międzynarodowe interdyscyplinarne czasopismo naukowe, półrocznik. Jest wydawany przez fundację Pro Scientia Publica w celu promowania debiutantów naukowych z nauk humanistycznych i społecznych. Dominują w nim artykuły pedagogiczne, psychologiczne i literaturoznawcze.

Czasopismo jest notowane przez polskie ministerstwo nauki, znajduje sie w wielu międzynarodowych, prestiżowych bazach danych. Wszystkie artykuły są dostępne bezpłatnie online

www.jecs.pl