"E-methodology" to czasopismo poświęcone metodologii badań internetowych, wydawane w j. angielskim. Redaktorem naczelnym czasopisma jest dr Luba Jakubowska, natomiast ja zostałem zaproszny do zasiadania w radzie redakcyjnej.

Wszystkie artykuły od chwili ukazania się czasopisma będą dostępne online

www.e-methodology.eu